Zahradní čerpadla a domácí vodárny pro dopravu jak pitné vody, tak i té odpadní. Zahradní čerpadla i domácí vodárny disponují skvělým výkonem množství dopravené vody, ale také výškou dopravené vody. Do této kategorie spadají i ponorná čerpadla s hladinovými spinači. Ponorné čerpadlo bezpečně ohlídá například výšku spodní vody.  
Zajímavá kategorie je i kategorie manipulační technika.