Kardany ve spojením s gola nářadím, to je řešení pro málo přistupná místa. Kardan je vlastně nástavec s kloubem, který umožní práci mimo přímou osu. V praxi poznáte jak důležitá součást gola nářadí jsou tyto kardany. Určitou obdobou mohou být pružinové nástavce.

Vybírejte buď jednotlivé díly do sady podle vaších potřeb. Nebo rovnou zakupte celou gola sadu.